Toetsingscommissie publiceert Jaarverslag 2022

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet heeft vandaag haar jaarverslag over 2022 uitgebracht. In het jaarverslag blikt de commissie terug op de beoordeling van de vangnetuitkeringen over 2021. Ook benoemt ze de aandachtspunten en belangrijkste ontwikkelingen van het vangnet voor de komende jaren.

In 2022 hebben acht gemeenten een aanvraag ingediend voor een vangnetuitkering over 2021. Net als over 2020 is dit een laag aantal vergeleken met eerdere jaren. Het lage aantal heeft net als over 2020 te maken met een hoog overschot op het macrobudget, het totale budget voor de bijstand dat alle gemeenten samen jaarlijks van het Rijk ontvangen.

Opvallend is dat alle gemeenten die over 2021 een vangnetuitkering hebben aangevraagd, de inzet van loonkostensubsidie noemen als belangrijke oorzaak van het tekort. De nieuwe financieringswijze van loonkostensubsidie die in 2022 is ingegaan pakt naar verwachting positief uit voor gemeenten die relatief veel loonkostensubsidies verstrekken. Naast het beoordelen van aanvragen voor een vangnetuitkering, heeft de commissie een signalerende rol over de toekomstbestendigheid en werking van het financiƫle systeem en het vangnet in het bijzonder. Vanuit die rol gaat de commissie in haar jaarverslag in op rol die de gemeenteraad speelt in het aanvraagproces en hoe de ontwikkelingen van de Participatiewet zich verhouden tot de uitgangspunten van het vangnet. Ook gaat het jaarverslag in op de onderzoeken die het Ministerie van SZW laat doen naar de oorzaken van meerjarige tekorten en overschotten op het bijstandsbudget in sommige gemeenten. De commissie is er positief over dat deze onderzoeken worden gehouden. Ze zijn namelijk van groot belang voor het draagvlak onder het vangnet.

De commissie heeft ook het jaarverslag aangeboden aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatiebeleid en Pensioenen, de voorzitter van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie en de voorzitter van Divosa. Ze gaat later dit jaar met hen over het jaarverslag in gesprek.

Hieronder kunt u het Jaarverslag over 2022 downloaden en lezen.