Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen met betrekking tot de volgende onderwerpen:

1. Aanvraagformulier VU over 2016

2. Analyse en mogelijke oorzaken van tekort

3. Maatregelen om tot tekortreductie te komen

4. Informeren van de gemeenteraad (VU 2016)

5. Opvattingen gemeenteraad (VU 2016)

6. Instemming Gemeenteraad (VU 2017)

7. Rechtmatigheid

8. Eigen risico

9. Procedure 2016 in relatie tot 2015

10. Beschikking en uitbetaling van de vangnetuitkering