Aanvraagformulier vangnetuikering 2015 medio mei online

Het aanvraagformulier voor de vangnetuitkering 2015 wordt momenteel gemaakt, getest en aan het Uitvoeringspanel voorgelegd. Het formulier zal medio mei op de website van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet worden gepubliceerd.

Het vorige nieuwsbericht van 5 februari ging nog uit van april. Vanwege de uitkomsten van de testen door ondermeer het Uitvoeringspanel wordt de aanvraagprocedure en de toelichting hierop nog verder aangepast. Dit kost meer tijd dan voorzien.