Vangnetuitkering 2016: Verzoeken uiterlijk 15 augustus 2017 indienen

Een verzoek om een vangnetuitkering over 2016 dient uiterlijk op dinsdag 15 augustus 2017 te zijn ontvangen door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.

Omdat sprake is van een fatale termijn worden verzoeken die na 15 augustus 2017 door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet worden ontvangen, niet in behandeling genomen. Het college dient het verzoek digitaal in door middel van het webformulier  op deze website in te dienen. Na de aangegeven datum is dit webformulier niet meer beschikbaar.