Aangepaste tool om vangnetuitkering 2016 te berekenen met definitieve sisa-gegevens

De tool ten behoeve van de berekening Vangnetuitkering 2016 is geactualiseerd.

Met behulp van deze tool kan voor elke gemeente een berekening van de vangnetuitkering 2016 worden gemaakt.

De tool is een hulpmiddel waarmee u inzicht krijgt in de hoogte van de vangnetuitkering. De berekening wordt gemaakt op basis van de door de gemeente ingediende sisa-gegevens.

U treft de tool hier aan. Aan de uitkomsten van de tool kunnen geen rechten worden ontleend.