Jaarverslag 2018 gepubliceerd

Het jaarverslag over 2018 van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet is gereed en is hieronder te vinden.

In het jaarverslag vindt u o.a. informatie over de uitkomsten van de advisering over de vangnetuitkering (VU) 2017, over de gevolgde procedures en de bevindingen.