Welke maatregelen treffen andere gemeenten om tekort te reduceren?

Informatie over eerdere aanvragen.

Gemeenten willen van elkaar leren om tekorten te reduceren op het budget dat zij hebben voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Vangnetaanvragen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Daarom zijn vanaf vandaag alle vangnetaanvragen over 2017 beschikbaar via deze website.

Gemeenten die een tekort hebben op de gebundelde uitkering (ook wel ‘BUIG’ genoemd) kunnen een vangnetuitkering aanvragen. In een vangnetaanvraag verklaart het college van B&W maatregelen te hebben getroffen om het tekort te reduceren. In de aanvraag geeft het college een toelichting op de maatregelen die zijn getroffen om het tekort te reduceren. Ook worden oorzaken van het tekort genoemd en wordt het beoogde effect toegelicht.

Gemeenten hebben, tijdens verschillende bijeenkomsten, aangegeven interesse te hebben in vangnetaanvragen van andere gemeenten. De vangnetaanvragen waren reeds openbaar op gemeentelijke websites, omdat de vangnetaanvraag op de agenda staat van de gemeenteraad. Op verzoek van gemeenten zijn vanaf nu alle vangnetaanvragen over 2017 gebundeld op deze website.

De vangnetaanvragen zijn beschikbaar in de zip-bestanden. Deze bestanden staan in de sectie documenten. De toetsingscommissie heeft bij een aantal aanvragen een verzoek gedaan om aanvullende informatie. Deze correspondentie is eveneens opgenomen (na verwijdering van persoonsgegevens).

Ook is een ‘tweetal tools’ gepubliceerd, daarin kunt u vinden hoe u de gewenste informatie makkelijker kunt vinden.

In de ‘handleiding bij de beide tools’ kunt u bovenstaande informatie nalezen en krijgt u uitleg over het gebruik van de beide tools.