Beoordeling aanvragen vangnetuitkering 2018

Gemeenten kunnen een vangnetuitkering 2018 aanvragen tot uiterlijk 15 augustus 2019.

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet heeft op dit moment zeven aanvragen ontvangen. Een deel van deze aanvragen was onvolledig en deze gemeenten worden in staat gesteld om aanvullende informatie te leveren aan de toetsingscommissie.

Op welk punt waren deze aanvragen onvolledig?

Indien uw gemeente over 2016 en/of 2017 een vangnetuitkering is verleend, is sprake van een aanhoudend tekort. Indien het college ook over 2018 aanspraak wenst te maken op een vangnetuitkering dient het college te verklaren dat interne en externe maatregelen zijn getroffen om tot verdere tekortreductie te komen.

Bij de beoordeling bleek dat de beschrijving van de externe maatregelen onvolledig was. De volgende drie onderdelen moeten worden beschreven:

  1. Wie is de externe partij of externe bron geweest?
  2. Welk inzicht is door consultatie van die externe partij of externe bron gekregen, dat geleid heeft tot de externe maatregel?
  3. Welke externe maatregel is getroffen naar aanleiding van de conclusies uit deze consultatie?

Gemeenten die al een aanvraag hebben ingediend hoeven niets te doen. Indien de toetsingscommissie oordeelt dat de aanvraag niet volledig is, dan wordt de gemeente in staat gesteld om met aanvullende informatie te komen.

Gemeenten die nog geen aanvraag hebben ingediend, wordt geadviseerd om na te gaan of deze drie onderdelen zijn beschreven. Verdere toelichting op externe maatregelen staat onderaan het aanvraagformulier en op de website van de toetsingscommissie.