Webpagina’s VU 2020 nieuw; aanvraagformulier VU 2019 verduidelijkt

Vandaag zijn webpagina’s gepubliceerd met informatie over de vangnetuitkering 2020. De webpagina’s met informatie over de vangnetuitkering 2019 en het aanvraagformulier vangnetuitkering 2019 zijn aangepast.

Afgelopen periode heeft de toetsingscommissie de vangnetaanvragen over 2018 beoordeeld. Tijdens het beoordelingsproces bleek dat het nodig was om een aantal onderdelen van het aanvraagformulier te verduidelijken. De toetsingscommissie heeft dit voorgelegd aan het ministerie. De aanpassingen zijn vervolgens voorgelegd aan gemeenten (o.a. via Platform Financien van Divosa en het Uitvoeringspanel gemeenten van SZW). Zij konden instemmen met de voorgestelde verwerking van de aanpassingen. Vervolgens is het formulier aangepast. Met de aanpassingen wordt beoogd aan gemeenten te verduidelijken wat van hen wordt verwacht bij de vangnetaanvraag. Onder andere is de vraag naar de externe maatregelen verduidelijkt, ten einde uitvragen aan gemeenten zoveel mogelijk te voorkomen.