Webformulier voor aanvraag VU 2019 beschikbaar

Het webformulier voor de aanvraag van de Vangnetuitkering (VU) 2019 is per 1-1-2020 beschikbaar gesteld. De regelgeving rond de VU over 2019 is maar beperkt gewijzigd ten opzichte van de VU 2018. Alle informatie over de Vangnetuitkering 2019 staat bij het onderdeel Vangnetuitkering 2019 op deze website van de toetsingscommissie.

Met behulp van de tool toegang, berekening en keuze formulier vangnetuitkering Participatiewet 2019 kan door de gemeente indicatief een berekening worden gemaakt van de vangnetuitkering 2019. Deze versie van de tool is alleen bedoeld om een inschatting te maken door de gemeente of het indienen van een verzoek zinvol is. Ook is het mogelijk met behulp van deze tool de selectie te maken van het juiste aanvraagformulier voor de vangnetuitkering 2019.

Het college kan sinds 1-1-2020 een verzoek voor een vangnetuitkering 2019 indienen. DeĀ  indiening over het kalenderjaar 2019 gaat via het webformulier. U dient daarbij ook het modelaanvraagformulier mee te sturen. Dit alles verloopt via deze website.

Voordat u dit modelaanvraagformulier VU 2019 invult, kunt u het best eerst de informatie over de aanvraagprocedure lezen.

Fatale termijn: 15 augustus 2020

Een verzoek om een vangnetuitkering over 2019 dient uiterlijk op donderdag 15 augustus 2020 te zijn ontvangen door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. Omdat sprake is van een fatale termijn worden verzoeken die na 15 augustus 2020 door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet worden ontvangen, niet in behandeling genomen. Na de aangegeven datum is dit webformulier niet meer beschikbaar.

Indien u, na indiening van uw verzoek, geen e-mail met een ontvangstbevestiging heeft ontvangen, dan is er mogelijk (technisch) iets misgegaan met uw verzoek. Gelieve dan contact op te nemen door een e-mail te sturen aan de postbus van de toetsingscommissie.