Jaarverslag 2020 gepubliceerd

Het jaarverslag over 2020 van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet is gereed en is hieronder te vinden.

In het jaarverslag vindt u o.a. informatie over de uitkomsten van de advisering over de vangnetuitkering (VU) 2019, over de bevindingen en de aandachtspunten voor komende jaren.

Ook wordt in dit jaarverslag teruggekeken op de afgelopen vijf jaar (VU 2015-VU 2019).