Vanaf 1-1-2022 is de aanvraag VU 2021 mogelijk

Het is vanaf 1-1-2022 mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de vangnetuitkering 2021 (VU 2021).

Op de website is toegelicht aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen voor recht op vangnetuitkering over 2021, zie hier voor de voorwaarden.

Voor een toelichting over de verschillen met vorige jaren, zie kernpunten vangnetuitkeringen over 2019, 2020 en 2021.

Hoe het beste een aanvraag kan worden ingediend, staat beschreven in aanvraagprocedure 2021.

Vanaf 1-1-2022 staat het webformulier VU 2021 klaar om de aanvraag in te dienen. U dient dan een ingevuld aanvraagformulier VU 2021 hierbij mee te sturen.

Voor een toelichting op de wijze waarop wordt beoordeeld en de staatssecretaris wordt geadviseerd, vindt u in het onderdeel beoordeling en advisering 2021.