Tool toegang, berekening en keuze formulier vangnetuitkering Participatiewet

Zoals ook voor de vangnetuitkering 2018 tot en met 2021 is een tool gemaakt voor de vangnetuitkering 2022.

De tool toegang, berekening en keuze formulier vangnetuitkering Participatiewet 2022 geeft inzicht in de vraag of een gemeente financieel gezien in aanmerking kwam voor een vangnetuitkering over 2022. Tevens geeft de tool inzicht in de hoogte van de vangnetuitkering over 2022.

De tool is een hulpmiddel voor gemeenten, waaraan gemeenten geen rechten kunnen ontlenen. Deze versie van de tool (versie C) bevat de meest recente gegevens en wordt niet meer geactualiseerd. De gegevens zijn definitief.

Download de tool.