Tool berekening vangnetuitkering Participatiewet 2023 (versie A)

Zoals ook voor de vangnetuitkering over eerdere jaren is een tool gemaakt voor de vangnetuitkering 2023 (versie A).

De tool toegang, berekening en keuze formulier vangnetuitkering Participatiewet 2023 heeft een drietal functies:

  1. Toegang. Met de tool kan voor elke gemeente worden ingeschat of zij voldoet aan de financiële voorwaarden van de vangnetuitkering.
  2. Berekening. Na afloop van de indieningstermijn (15 augustus) worden de sisa-gegevens verwerkt in de tool. Met die versie van de tool (versie C) kan een berekening van de hoogte van de vangnetuitkering 2021 per gemeente kan worden gemaakt.
  3. Keuze formulier. In dit deel geeft de tool aan welk modelaanvraagformulier ("basisverzoek" of "uitgebreid verzoek") moet worden ingediend.


De tool is een hulpmiddel voor gemeenten. Aan de tool kunnen geen rechten worden ontleend. De tool wordt steeds geactualiseerd met de meest recente gegevens. Dat wordt in de toelichting van de tool aangegeven.

Deze versie betreft versie A, waarin wordt uitgegaan van de gegevens die (voor 2023) nog alleen bij de gemeente zelf bekend zijn. Nadat de cijfers uit de Beelden van de Uitvoering over 2023 binnen zijn gekomen zal deze tool hiervoor worden geactualiseerd (versie B). Nadat de sisa-gegevens definitief zijn zal de tool voor deze cijfers worden geactualiseerd (versie C).

U dient de tool niet samen met het aanvraagformulier in te dienen. De tool is slechts een hulpmiddel waarmee u inzicht krijgt in de hoogte van de vangnetuitkering. Om de tool te downloaden klikt u hier.