Tool toegang, berekening en keuze formulier vangnetuitkering Participatiewet 2022 (versie A)

Zoals ook voor de vangnetuitkering 2021 is een tool gemaakt voor de vangnetuitkering 2022, waarmee voor elke gemeente kan worden ingeschat of zij voldoet aan de financiële voorwaarden van de vangnetuitkering en waarmee een berekening (inschatting) van de hoogte van de vangnetuitkering 2022 per gemeente kan worden gemaakt. Ten slotte geeft de tool aan welk formulier ('basisverzoek' of 'uitgebreid verzoek') moet worden ingediend.