Moet ook het Raadsbesluit aangaande Vangnetuitkering bij de aanvraag worden gedaan?

De aanvraag biedt geen ruimte om het raadsbesluit toe te voegen. Ook is het niet nodig en niet mogelijk om bijlagen toe te voegen. 

Wel wordt gevraagd een samenvatting van de opvattingen van de raad te geven in de aanvraag.

Verder dienen de voorzitter van de raad en de griffier de aanvraag te ondertekenen.