Waarom heeft de gemeenteraad een inhoudelijk beoordelende rol bij de vangnetuitkering?

Bij de voorlopers van de huidige vangnetuitkering (dat zijn de Incidentele Aanvullende Uitkering en de Meerjarige Aanvullende Uitkering, IAU en MAU) kende de Toetsingscommissie een inhoudelijk beoordelende rol van de aanvragen. Bij de vangnetuitkering (VU) is deze inhoudelijk beoordelende rol van de Toetsingscommissie gewijzigd in een procedureel beoordelende rol. De inhoudelijk beoordelende rol is door de wetgever belegd bij de gemeenteraad.