Aanvraagformulier en beoordelingskader vangnetuitkering 2017 en 2018

Een verzoek Vangnetuitkering Participatiewet kan uitsluitend via een door de minister vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend. Dit aanvraagformulier kan uitsluitend worden ingediend via het webformulier  op de website van de toetsingscommissie (zie ook de pagina’s aanvraagprocedure 2017 en voorwaarden 2017).

Het voornemen was om het aanvraagformulier voor een vangnetuitkering over 2018 te verduidelijken, ten opzichte van het aanvraagformulier 2017. Het uitvoeringspanel is daarom gevraagd om feedback. Ook kwamen er via deze website reacties van gemeenten op het formulier 2017. Op basis hiervan is het aanvraagformulier verduidelijkt. U kunt het aanvraagformulier vangnetuitkering 2018  vanaf vandaag vinden op deze website.

Voorheen gaf het modelaanvraagformulier gelegenheid om de opvattingen van de gemeenteraad mee te sturen. Het onderdeel ‘opvattingen gemeenteraad’ is verwijderd, omdat het niet van belang is voor de beoordeling door de Toetsingscommissie.

Het aanvraagformulier voor een vangnetuitkering over 2017 is gepubliceerd in juli 2017. In overleg met VNG en Divosa is er voor gekozen de verduidelijkingen van het formulier 2018 ook toe te passen op het formulier 2017. Deze verbeterde versie van het aanvraagformulier vangnetuitkering 2017  staat vanaf vandaag op deze website.

Een aantal gemeenten was al gestart met de aanvraag vangnetuitkering 2017. Het is niet verplicht het nieuwe formulier te gebruiken, het mag wel.

Ook is vanaf vandaag het beoordelingskader voor een vangnetuitkering Participatiewet over 2018 beschikbaar. Het beoordelingskader 2017 is ook aangepast aan de wijzigingen van het formulier 2017.