Tool berekening vangnetuitkering Participatiewet 2018 (versie A, aangepast)

De tool 2018 is aan de hand van de definitieve budgetgegevens 2018 en de definitieve realisatiegegevens 2017 geactualiseerd.

Tool vangnetuitkering 2018

Voor de vangnetuitkering 2018 is een tool gemaakt:

  •  waarmee voor elke gemeente kan worden ingeschat of zij voldoet aan de financiële voorwaarden van de vangnetuitkering en
  • waarmee een inschatting van de hoogte van de vangnetuitkering 2018 per gemeente kan worden gemaakt.

Deze versie betreft versie A, waarin wordt uitgegaan van de gegevens die (voor 2018) nog alleen bij de gemeente zelf bekend zijn. Nadat de cijfers uit de Beelden van de Uitvoering over 2018 binnen zijn gekomen zal deze tool hiervoor worden geactualiseerd (versie B). Nadat de sisa-gegevens definitief zijn zal de tool voor deze cijfers worden geactualiseerd (versie C).

U dient de tool niet samen met het aanvraagformulier in te dienen. De tool is slechts een hulpmiddel waarmee u inzicht krijgt in de hoogte van de vangnetuitkering. Om de tool te downloaden klikt u hier.

In april 2018 is de tool 2018 versie A gepubliceerd met nadere voorlopige budgetten 2018 en gegevens beelden van de uitvoering 2017. Middels dit nieuwsbericht wordt de tool gepubliceerd met definitieve budgetten 2018 en definitieve sisa-gegevens 2017.