Berekening beschikking vangnetuitkering 2017

In oktober 2018 hebben 207 gemeenten hebben een beschikking ontvangen over de vangnetuitkering 2017. In deze beschikking staat de hoogte van de vangnetuitkering berekend.

Deze berekening staat in een tabel op pagina vier. Bij onderdeel H geldt: waar ‘10%’ staat, had moeten staan ‘12,5%’. Bij de berekening is wel ’12,5%’ gebruikt, dus de bedragen kloppen.