Vangnetuitkering 2017

Wat houdt de vangnetuitkering voor 2017 in?

De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote(re) tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Vanaf de vangnetuitkering over 2017 wordt het begrip “grote(re) tekorten” bezien in meerjarig perspectief.

Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering dient de gemeente aan een beperkt aantal voorwaarden te voldoen. De onafhankelijke Toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeelt of een verzoekende gemeente aan alle geldende procedurele en inhoudelijke voorwaarden voldoet, om vervolgens de minister van SZW te adviseren over de te nemen beslissing. De minister neemt in beginsel het advies van de commissie over.

In de vergelijking vangnetuitkeringen over 2015, 2016 en 2017 zijn de kernpunten van de vangnetuitkering over de afzonderlijke jaren opgenomen, zodat u op hoofdlijnen de overeenkomsten en verschillen kunt zien.