Webformulier

De indiening van een verzoek tot een vangnetuitkering over het kalenderjaar 2017 dient te geschieden via onderstaand webformulier en met behulp van het digitale modelaanvraagformulier.

Nadat het college het modelaanvraagformulier heeft ingevuld en heeft ondertekend, dient het door middel van onderstaand webformulier te worden ingestuurd. Let op: Lees de informatie over voorwaarden van de vangnetuitkering en de aanvraagprocedure vóórdat u het verzoek indient. Een verzoek is alleen rechtsgeldig als het ingevulde modelaanvraagformulier via het webformulier op deze website wordt ingediend (zie ook de aanvraagprocedure).

Werkwijze webformulier

Na het invullen van onderstaand webformulier moet u de ingevulde gegevens controleren ('Controleer uw gegevens'). De aanvraag is pas ingediend nadat vervolgens op ‘Verstuur’ is geklikt. Het college ontvangt dan ter ontvangstbevestiging een e-mail met daarin de ingevulde gegevens alsmede een korte toelichting op de beslisprocedure.

Webformulier vangnetuitkering Participatiewet 2017

Kies uit kalender

De gemeente waarop het verzoek betrekking heeft. Na herindeling kan dat een andere gemeente zijn dan de aanvragende gemeente.

De naam van de invuller van dit formulier

Het e-mailadres van de invuller van dit formulier

Het telefoonnummer van de invuller van dit formulier.

De naam van de vervanger

Het e-mailadres van de vervanger

Het telefoonnummer van de vervanger

Een scan in pdf-formaat of Word-formaat van het ingevulde modelaanvraagformulier en ondertekend door het College van Burgemeester en Wethouders (met maximale grootte 10 MB). Indien u een foutmelding krijgt bij een .doc bestand, graag deze dan omzetten naar een .pdf bestand.

Heeft u problemen met uploaden?

Gebruik bij het invullen van het webformulier de meest recente versie van uw browser. Wanneer er na het uploaden geen bestand (of bestandsnaam) te zien is, maar een pad-naam (de naam die de plaats aangeeft waar het bestand zich bij op uw computer bevindt) raden we u aan om het opnieuw met een andere browser te proberen (zoals Google Chrome).

Als dat niet mogelijk is, kunt u een e-mail sturen met de bestanden naar de postbus van de TC: toetsingscommissie@minszw.nl. Let op: Vul dan wel eerst het webformulier helemaal in en stuur ook de ontvangstbevestiging mee die u ontvangt na het indienen van het webformulier.

Verzoek uiterlijk 15 augustus 2018 indienen

Een verzoek om een vangnetuitkering over 2017 dient uiterlijk op woensdag 15 augustus 2018 te zijn ontvangen door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. Omdat sprake is van een fatale termijn worden verzoeken die na 15 augustus 2018 door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet worden ontvangen, niet in behandeling genomen. Na de aangegeven datum is dit webformulier niet meer beschikbaar.