Webformulier 2017

De indiening van een verzoek tot een vangnetuitkering over het kalenderjaar 2017 ging via een webformulier en met behulp van het digitale modelaanvraagformulier.

Een verzoek om een vangnetuitkering over 2017 diende uiterlijk woensdag 15 augustus 2018 te zijn ontvangen door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet.

Omdat sprake is van een fatale termijn worden verzoeken die na 15 augustus 2018 door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet worden ontvangen, niet in behandeling genomen. Het webformulier 2017 is daarom niet meer beschikbaar.