Kernpunten vangnetuitkeringen over 2015, 2016 en 2017

In het schema hieronder staan de kernpunten vermeld van de vangnetuitkeringen over 2015, 2016 en 2017.

Deze tabel is gemaakt op basis van de wetgeving ingaande 01-01-2017 en een viertal wijzigingen in het Besluit Participatiewet per 01-01-2018.

   

VU 2015

VU 2016 VU 2017
1.

Kring rechthebbenden

Alle gemeenten met tekort van meer dan 5%.

Alle gemeenten met hetzij een tekort van meer dan 5%, hetzij een tekort dat meer bedraagt dan € 30 per inwoner.

Alle gemeenten, met een tekort dat
a) over 2017 meer bedraagt dan 5% en
b) over 2016 en 2017 samen ook meer bedraagt dan 5% over budget 2017.

2.

Uiterlijke datum waarop de TC het verzoek moet hebben ontvangen

15 augustus 2016

15 augustus 2017 15 augustus 2018
3.

Oorzaak tekort:

 • Toetst de TC of een oorzaak wordt genoemd?
Ja Ja Ja
 

Oorzaak tekort:

 • Doet de TC een inhoudelijk toets op de genoemde oorzaak?
Nee Nee Nee
4.

Uitvoering maatregelen om tekort te reduceren vereist?

Nee, maar wel moet proces van tekortreductie zijn ingezet in het tekortjaar.

Nee, maar wel moet proces van tekortreductie zijn ingezet in het tekortjaar.

Ja, in het tekortjaar t/m 15 augustus 2018.

5.

Externe maatregelen?

Externe maatregelen zijn niet verplicht.

Externe maatregelen zijn niet verplicht.

Indien over 2015 en/of 2016 een VU is toegekend, dienen zowel interne als externe maatregelen te worden getroffen.

6.

Rol en positie gemeenteraad

College moet raad informeren over zijn globale analyse omtrent het tekort en maatregelen die zijn of genomen zullen worden om het tekort te reduceren.

College moet raad informeren over zijn globale analyse omtrent het tekort en maatregelen die zijn of genomen zullen worden om het tekort te reduceren.

Via haar ‘instemming’ moet de raad bevestigen dat de verklaring van het college juist is dat het college maatregelen heeft getroffen om tot tekortreductie te komen.

7.

Invloed van relevante foute of onzekere bestedingen op uitkeringsrecht

Deze bestedingen worden in mindering gebracht op de gemeentelijke lasten en komen nooit in aanmerking voor vergoeding.

Deze bestedingen worden in mindering gebracht op de gemeentelijke lasten en komen nooit in aanmerking voor vergoeding.

Deze bestedingen worden in mindering gebracht op de gemeentelijke lasten en komen nooit in aanmerking voor vergoeding.

8.

Advies toetsingscommissie

O.b.v. procedurele beoordeling, uiterlijk 31 oktober van jaar van aanvraag.

O.b.v. procedurele beoordeling, uiterlijk 31 oktober van jaar van aanvraag. O.b.v. procedurele beoordeling, uiterlijk 31 oktober van jaar van aanvraag.
9.

Beslissing minister SZW

Overeenkomstig advies TC, binnen 8 weken na ontvangst advies.

Overeenkomstig advies TC, binnen 8 weken na ontvangst advies. Overeenkomstig advies TC, binnen 8 weken na ontvangst advies.
10.

Uitbetaling

1e kwartaal in t+2.

1e kwartaal in t+2. 1e kwartaal in t+2.
11.

Bekostiging

Uit macrobudget Pw.

Uit macrobudget Pw. Uit macrobudget Pw.

Verschillen vangnetuitkering 2017 ten opzichte van 2015 en 2016

De verschillen vangnetuitkering 2017 ten opzichte van 2015 en 2016 zijn:

 1. Meerjarig tekort
  In aanmerking komen gemeenten met een tekort dat a) over 2017 meer bedraagt dan 5% en b) over 2016 en 2017 samen ook meer bedraagt dan 5% over budget 2017. Voor een VU over 2015 of 2016 wordt enkel naar het tekort gekeken in het jaar waarover een VU is aangevraagd.
 2. Extra maatstaf (VU 2016) van € 30 per inwoner is vervallen
  In tegenstelling tot vangnetuitkering 2016 is de maatstaf € 30 per inwoner voor de vangnetuitkering 2017 vervallen.
 3. Uitvoering maatregelen vereist om tekort te reduceren
  Voor het eerst is in de VU 2017 vereist dat het college verklaart dat het maatregelen heeft getroffen om te komen tot tekortreductie. Voor een VU over 2015 of 2016 volstond het om een proces van tekortreductie in gang te zetten.
 4. Interne en externe maatregelen
  Indien over 2015 en/of 2016 een VU is toegekend, dienen zowel interne als externe maatregelen te worden getroffen om in aanmerking te komen voor een VU over 2017.
 5. Rol en positie gemeenteraad
  Via haar ‘instemming’ moet de raad bevestigen dat de verklaring van het college juist is, dat het college maatregelen heeft getroffen om tot tekortreductie te komen. Voor een VU over 2015 of 2016 was instemming van de raad niet nodig.