Vangnetuitkering

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote(re) tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Vanaf de vangnetuitkering over 2017 wordt het begrip 'grote(re) tekorten' bezien in meerjarig perspectief. Om aanspraak te kunnen maken op een vangnetuitkering dient de gemeente aan een beperkt aantal voorwaarden te voldoen.

Gezamenlijke informatievoorziening

Het ministerie van SZW en de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet hebben ervoor gekozen om de gezamenlijke informatievoorziening over het vangnet te bundelen op één duidelijk herkenbare plaats, namelijk deze website van de toetsingscommissie. Dit betekent dat u op deze website informatie aantreft van het ministerie van SZW over wet- en regelgeving, beleid en jurisprudentie, en informatie van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet over haar werkwijze en beoordeling(scriteria) alsmede aanvraagformulieren.