Tool toegang, berekening en keuze formulier vangnetuitkering Participatiewet 2018 (versie B)

Zoals ook voor de vangnetuitkering 2017 is een tool gemaakt voor de vangnetuitkering 2018.

De tool toegang, berekening en keuze formulier vangnetuitkering Participatiewet  2018 heeft een drietal functies:

1. Toegang. Met de tool kan voor elke gemeente worden  ingeschat of zij voldoet aan de financiële voorwaarden van de vangnetuitkering.

2. Berekening. Na afloop van de indieningstermijn (15 augustus) worden de sisa-gegevens verwerkt in de tool. Met die versie van de tool (versie C) kan een berekening van de hoogte van de vangnetuitkering 2018 per gemeente kan worden gemaakt. Met de versies A en B kan een inschatting worden gemaakt.

3. Keuze formulier. In dit deel geeft de tool aan welk formulier ("basisverzoek" of "uitgebreid verzoek") moet worden ingediend.

Ook al is met de allergrootste zorg aan de tool gewerkt, de tool blijft een hulpmiddel voor gemeenten. Aan de tool kunnen geen rechten worden ontleend. De tool VU 2018 wordt steeds geactualiseerd met de meest recente gegevens. Dat wordt in de toelichting van de tool aangegeven.

U dient de tool niet samen met het aanvraagformulier in te dienen. De tool is slechts een hulpmiddel waarmee u o.a. inzicht krijgt in de hoogte van de vangnetuitkering.

Tool 2018 geactualiseerd

De tool 2018 is geactualiseerd aan de hand van de voorlopige realisatiegegevens van gemeenten op basis van de beelden van de uitvoering (versie B). Om de tool te downloaden klikt u hier.