Welke maatregelen treffen andere gemeenten om uitgaven te reduceren?

Beschrijvingen van maatregelen die andere gemeenten treffen om BUIG uitgaven te reduceren, afkomstig uit eerdere aanvragen.

Gemeenten willen van elkaar leren om tekorten te reduceren op het budget dat zij hebben voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Vangnetaanvragen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Gemeenten hebben, tijdens verschillende bijeenkomsten, aangegeven interesse te hebben in vangnetaanvragen van andere gemeenten. Op verzoek van gemeenten zijn de meest recente vangnetaanvragen van gemeenten over 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016 beschikbaar gesteld via deze website

Gemeenten die een tekort hebben op de gebundelde uitkering (ook wel ‘BUIG’ genoemd) kunnen een vangnetuitkering aanvragen. In een vangnetaanvraag verklaart het college van B&W maatregelen te hebben getroffen om het tekort te reduceren. In de aanvraag geeft het college een toelichting op de maatregelen die zijn getroffen om het tekort te reduceren. Ook worden oorzaken van het tekort genoemd en wordt het beoogde effect toegelicht.

Net zoals vorig jaar is er een geactualiseerde tool  gemaakt waarmee u de gewenste informatie over maatregelen makkelijker kunt vinden. Onderaan deze pagina staat de tool. Daarnaast is op deze pagina ook een overzicht van alle maatregelen (PDF) beschikbaar, waarbij de maatregelen zijn ingedeeld naar de volgende groepen:

  • Instroom
  • Zittend bestand
  • Uitstroom (vraagzijde, aanbodzijde, doelgroepen)
  • Handhaving
  • Bedrijfsvoering