Welke gemeenten komen mogelijk in aanmerking voor een vangnetuitkering over 2021?

Gemeenten kunnen onder voorwaarden een vangnetuitkering aanvragen. Of zij hieraan voldoen kan worden nagegaan aan de hand van voorlopige uitgavencijfers van gemeenten. Hiervan is een overzicht beschikbaar medio maart.

Alle gemeenten hebben onlangs voorlopige cijfers ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in het kader van de Beelden van de Uitvoering (BvdU). Het Ministerie heeft op basis van deze cijfers kunnen bepalen welke gemeenten waarschijnlijk aan de financiële voorwaarden voldoen voor een vangnetuitkering over 2021.

Er zijn twee financiële voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering (over 2021):

  1. Over 2021 moet sprake zijn van een tekort dat meer bedraagt dan 7,5% van de definitief over dat jaar toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet.
  2. Over 2019, 2020 en 2021 moet sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 7,5%, berekend over alleen de definitief over 2021 toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet. 

In het bijgaande overzicht  is te lezen of uw gemeente, op basis van de voorlopige cijfers, aan de financiële voorwaarden voldoet voor een vangnetuitkering over 2021. Het gaat met andere woorden om een inschatting of uw gemeente hieraan voldoet. Aan deze gegevens kan geen recht op een vangnetuitkering worden ontleend. Het gaat immers om een inschatting. Bovendien is er naast de financiële voorwaarden een aantal procedurele voorwaarden, waarop de Toetsingscommissie de aanvraag om een vangnetuitkering ook beoordeelt. 

Een aanvraag om een vangnetuitkering dient uiterlijk op 15 augustus 2022 te zijn ontvangen door de Toetsingscommissie. De Toetsingscommissie brengt uiterlijk op 31 oktober 2022 haar advies ten aanzien van de aanvragen uit aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. De Minister neemt in de regel het advies van de Toetsingscommissie over.