Overzicht potentiële aanvragen vangnet 2021

In dit document staat het overzicht van gemeenten die, op basis van de voorlopige uitgavencijfers (Beeld van de Uitvoering), voldoen aan de beide financiële voorwaarden om een aanvraag te kunnen indienen.