89 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Wanneer kan de gemeente een reactie op de aanvraag 2016 verwachten?

De toetsingscommissie zal, naar verwachting, haar adviezen aan de staatssecretaris voor 31 oktober a.s. uitbrengen. Na...

Vraag en antwoord

Ik ga een vangnetuitkering over 2017 aanvragen. In welke periode moet in dat geval om instemming van de raad worden gevraagd?

De periode waarin a) de raad om instemming gevraagd moet worden en b) de maatregelen getroffen moeten worden is verruimd.

Vraag en antwoord

Welke financiële eisen worden gesteld aan het tekort om in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering 2017? Wat wordt verstaan onder een gecumuleerd tekort?

Om over 2017 in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering moet worden voldaan aan de volgende financiële voorwaarden voor...

Vraag en antwoord

Wie moet het verzoek indienen?

Indienen verzoek uitsluitend op verzoek van het college van burgemeester en wethouders.

Vraag en antwoord

Berekening gecumuleerd tekort VU 2017 (2 voorbeelden)

Om over 2017 in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering moet worden voldaan aan financiële voorwaarden voor het tekort....

Publicatie | 02-08-2017

Wetgeving vangnet per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 is wet- en regelgeving van kracht met betrekking tot het Vangnet 2017.

Publicatie | 17-07-2017

Modelaanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet over 2017

Het modelaanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet over 2017 is in Word-formaat beschikbaar gesteld, zodat dit door...

Formulier | 26-06-2017

Tool berekening vangnetuitkering Participatiewet 2016

Met behulp van deze tool kan voor elke gemeente een berekening van de vangnetuitkering 2016 worden gemaakt. U dient de tool...

Formulier | 09-05-2017

Wanneer wordt de toegekende vangnetuitkering over 2015 precies uitbetaald?

De over 2015 toegekende vangnetuitkeringen zijn door SZW uitbetaald per valutadatum van 15 februari 2017.

Vraag en antwoord

Jaarverslag 2016

Jaarverslag | 17-02-2017