134 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Overzicht besluiten Vangnetuitkering over 2016

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet ontving 214 verzoeken voor een vangnetuitkering over 2016, waarvan 1 verzoek is...

Publicatie | 08-11-2017

Heeft het niet aanvragen van een vangnetuitkering over 2017 consequenties voor een beroep op de vangnetuitkering over 2018 of daarna?

Indien een college – om wat voor reden dan ook – ervan heeft afgezien een vangnetuitkering over 2017 aan te vragen, heeft dat...

Vraag en antwoord

Wanneer wordt de toegekende vangnetuitkering over 2017 precies uitbetaald?

Een toegekende vangnetuitkering over 2017 wordt door SZW uitbetaald in het eerste kwartaal van 2019.

Vraag en antwoord

Welke voorwaarden zijn gesteld aan de wijze waarop de instemming door de gemeenteraad dient plaats te vinden?

Over de wijze waarop de instemming moet plaatsvinden zijn geen voorwaarden gesteld. Dat betekent dat een gemeenteraad kan...

Vraag en antwoord

Klopt het dat de raad unaniem moet instemmen met de voorgenomen maatregelen?

Nee, dat is voor de vanguitkering 2017 geen vereiste.  

Vraag en antwoord

Bij het aanvragen van een vangnetuitkering, moet het college maatregelen treffen om het tekort te reduceren. Hoe verschilt dat voor een aanvraag over 2017 ten opzichte van 2015 en 2016?

Ten aanzien van het nemen van maatregelen geldt dat voor de VU 2017 sprake dient te zijn van het feitelijk treffen van...

Vraag en antwoord

Bij het aanvragen van een vangnetuitkering, moet het college de gemeenteraad betrekken. Hoe verschilt dat voor een aanvraag over 2017 ten opzichte van 2015 en 2016?

Voor de VU 2017 is instemming vereist van de gemeenteraad, waarbij de gemeenteraad verklaart dat er in 2017 of uiterlijk in...

Vraag en antwoord

Wat houdt de instemmingvereiste van de gemeenteraad in?

Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering over 2017 moet het college verklaren dat het maatregelen heeft getroffen om...

Vraag en antwoord

In welke periode moet om instemming van de raad worden gevraagd en dient het college maatregelen te treffen, voor een verzoek om een vangnetuitkering over 2017?

De periode waarin a) de raad om instemming gevraagd moet worden en b) de maatregelen getroffen moeten worden is verruimd.  

Vraag en antwoord

Is één extern project voldoende of moeten meerdere maatregelen worden genomen met externe inbreng?

Het is aan het lokaal bestuur om af te wegen of de omvang van het externe project voldoende is om de omvang van het tekort...

Vraag en antwoord