151 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wie moet het verzoek indienen?

De toekenning van een vangnetuitkering gebeurt niet automatisch, maar uitsluitend op verzoek van het college van burgemeester en ...

Vraag en antwoord

Wanneer wordt het modelaanvraagformulier gepubliceerd?

Het modelaanvraagformulier voor de vangnetuitkering over 2018 wordt naar verwachting in maart 2018 gepubliceerd op de website van ...

Vraag en antwoord

Hoe werkt de berekening van het gecumuleerd tekort?

Bekijk voor het antwoord de twee voorbeelden van de berekening gecumuleerd tekort. Zie het document ‘Bepaling entree-eis in geval ...

Vraag en antwoord

Wanneer komt de rekentool voor de vangnetuitkering over 2018 beschikbaar?

Ook voor het vangnet 2018 zal een rekentool beschikbaar worden gesteld.

Vraag en antwoord

Welke financiële eisen worden gesteld aan het tekort om in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering over 2018? Wat wordt verstaan onder een gecumuleerd tekort?

Om over 2018 in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering moet worden voldaan aan de volgende financiële voorwaarden voor het ...

Vraag en antwoord

Welke gevolgen hebben onrechtmatige bestedingen op het recht op een vangnetuitkering?

Tot en met 2014 konden tekortgemeenten aanspraak maken op de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) en de Meerjarige Aanvullende ...

Vraag en antwoord

Wat is het eigen risico voor een vangnetuitkering over 2018?

Over 2018 moet sprake zijn van een tekort dat meer bedraagt dan 5% van de definitief over dat jaar toegekende gebundelde ...

Vraag en antwoord

Wetgeving vangnet per 1 januari 2018

De wetgeving die van toepassing is op de vangnetuitkering over 2018.

Publicatie | 21-12-2017

Bepaling entree-eis in geval van meerjarig tekort (bijlage bij Voorwaarden 2018, paragraaf ‘Beoordeling in meerjarig perspectief’)

Bijlage bij paragraaf 'Beoordeling in meerjarig perspectief' van Voorwaarden 2018. In de bijlage is een tweetal voorbeelden ...

Publicatie | 21-12-2017

Overzicht besluiten Vangnetuitkering over 2016

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet ontving 214 verzoeken voor een vangnetuitkering over 2016, waarvan 1 verzoek is ...

Publicatie | 08-11-2017