148 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wanneer komt de rekentool voor de vangnetuitkering over 2018 beschikbaar?

Ook voor het vangnet 2018 zal een rekentool beschikbaar worden gesteld.

Vraag en antwoord

Welke financiële eisen worden gesteld aan het tekort om in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering over 2018? Wat wordt verstaan onder een gecumuleerd tekort?

Om over 2018 in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering moet worden voldaan aan de volgende financiële voorwaarden voor...

Vraag en antwoord

Welke gevolgen hebben onrechtmatige bestedingen op het recht op een vangnetuitkering?

Tot en met 2014 konden tekortgemeenten aanspraak maken op de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) en de Meerjarige...

Vraag en antwoord

Wat is het eigen risico voor een vangnetuitkering over 2018?

Over 2018 moet sprake zijn van een tekort dat meer bedraagt dan 5% van de definitief over dat jaar toegekende gebundelde...

Vraag en antwoord

Wetgeving vangnet per 1 januari 2018

De wetgeving die van toepassing is op de vangnetuitkering over 2018.

Publicatie | 21-12-2017

Bepaling entree-eis in geval van meerjarig tekort (bijlage bij Voorwaarden 2018, paragraaf ‘Beoordeling in meerjarig perspectief’)

Bijlage bij paragraaf 'Beoordeling in meerjarig perspectief' van Voorwaarden 2017. In de bijlage is een tweetal voorbeelden...

Publicatie | 21-12-2017

Overzicht besluiten Vangnetuitkering over 2016

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet ontving 214 verzoeken voor een vangnetuitkering over 2016, waarvan 1 verzoek is...

Publicatie | 08-11-2017

Heeft het niet aanvragen van een vangnetuitkering over 2017 consequenties voor een beroep op de vangnetuitkering over 2018 of daarna?

Indien een college – om wat voor reden dan ook – ervan heeft afgezien een vangnetuitkering over 2017 aan te vragen, heeft dat...

Vraag en antwoord

Wanneer wordt de toegekende vangnetuitkering over 2017 precies uitbetaald?

Een toegekende vangnetuitkering over 2017 wordt door SZW uitbetaald in het eerste kwartaal van 2019.

Vraag en antwoord

Welke voorwaarden zijn gesteld aan de wijze waarop de instemming door de gemeenteraad dient plaats te vinden?

Over de wijze waarop de instemming moet plaatsvinden zijn geen voorwaarden gesteld. Dat betekent dat een gemeenteraad kan...

Vraag en antwoord