134 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Welke financiële eisen worden gesteld aan het tekort om in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering 2017? Wat wordt verstaan onder een gecumuleerd tekort?

Om over 2017 in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering moet worden voldaan aan de volgende financiële voorwaarden voor...

Vraag en antwoord

Wie moet het verzoek indienen?

Indienen verzoek uitsluitend op verzoek van het college van burgemeester en wethouders.

Vraag en antwoord

Berekening gecumuleerd tekort VU 2017 (2 voorbeelden)

Om over 2017 in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering moet worden voldaan aan financiële voorwaarden voor het tekort....

Publicatie | 02-08-2017

Wetgeving vangnet per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 is wet- en regelgeving van kracht met betrekking tot het Vangnet 2017.

Publicatie | 17-07-2017

Modelaanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet over 2017

Het modelaanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet over 2017 is in Word-formaat beschikbaar gesteld, zodat dit door...

Formulier | 26-06-2017

Wanneer wordt de toegekende vangnetuitkering over 2015 precies uitbetaald?

De over 2015 toegekende vangnetuitkeringen zijn door SZW uitbetaald per valutadatum van 15 februari 2017.

Vraag en antwoord

Jaarverslag 2016

Jaarverslag | 17-02-2017

Heeft het niet aanvragen van een vangnetuitkering over 2015 consequenties voor een beroep op de vangnetuitkering over 2016 of daarna?

Indien een college – om wat voor reden dan ook – ervan heeft afgezien een vangnetuitkering over 2015 aan te vragen, heeft dat...

Vraag en antwoord

Dient het college voor de aanvraag van een vangnetuitkering over 2016 opnieuw (net als in 2015) een analyse op te stellen van omvang en oorzaken van het tekort, alsmede maatregelen te benoemen om het tekort terug te dringen?

Ja, het college dient opnieuw een analyse te maken over omvang en oorzaken van het tekort, alsmede maatregelen te benoemen om...

Vraag en antwoord

In de verzamelbrief SZW van 14 juli jl. is aandacht besteed aan procedure voor de vangnetuitkering over 2016 in relatie tot de procedure voor de vangnetuitkering over 2015. Kan hierover nadere informatie worden verstrekt?

De procedure voor de vangnetuitkering over 2016 is identiek is aan die voor de vangnetuitkering over 2015, met de volgende...

Vraag en antwoord