151 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Berekening gecumuleerd tekort VU 2017 (2 voorbeelden)

Om over 2017 in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering moet worden voldaan aan financiële voorwaarden voor het tekort. ...

Publicatie | 02-08-2017

Wetgeving vangnet per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 is wet- en regelgeving van kracht met betrekking tot het Vangnet 2017.

Publicatie | 17-07-2017

Wanneer wordt de toegekende vangnetuitkering over 2015 precies uitbetaald?

De over 2015 toegekende vangnetuitkeringen zijn door SZW uitbetaald per valutadatum van 15 februari 2017.

Vraag en antwoord

Jaarverslag 2016

Jaarverslag | 17-02-2017

Heeft het niet aanvragen van een vangnetuitkering over 2015 consequenties voor een beroep op de vangnetuitkering over 2016 of daarna?

Indien een college – om wat voor reden dan ook – ervan heeft afgezien een vangnetuitkering over 2015 aan te vragen, heeft dat ...

Vraag en antwoord

Dient het college voor de aanvraag van een vangnetuitkering over 2016 opnieuw (net als in 2015) een analyse op te stellen van omvang en oorzaken van het tekort, alsmede maatregelen te benoemen om het tekort terug te dringen?

Ja, het college dient opnieuw een analyse te maken over omvang en oorzaken van het tekort, alsmede maatregelen te benoemen om het ...

Vraag en antwoord

In de verzamelbrief SZW van 14 juli jl. is aandacht besteed aan procedure voor de vangnetuitkering over 2016 in relatie tot de procedure voor de vangnetuitkering over 2015. Kan hierover nadere informatie worden verstrekt?

De procedure voor de vangnetuitkering over 2016 is identiek is aan die voor de vangnetuitkering over 2015, met de volgende ...

Vraag en antwoord

Voor 2016 wordt het eigen risico bepaald op hetzij 5% van het budget, met toepassing van een getrapte vergoeding, hetzij een bedrag van € 30 per inwoner, afhankelijk van hetgeen voor de gemeente de gunstigste toepassing is. Welke peildatum moet de gemeente hanteren voor het aantal inwoners binnen haar gemeente?

De peildatum is expliciet geregeld in Besluit Participatiewet, namelijk dat moet worden uitgegaan van het aantal inwoners van de ...

Vraag en antwoord

Aan de gemeente is aanvankelijk een MAU-uitkering toegekend over de periode 2013-2015, met een eigen bijdrage van 7,5%. De aanspraken over 2015 zijn vervallen door intrekking van de MAU. Geldt voor deze gemeente een eigen risico van 7,5% of van 5%?

Voor gemeenten wier MAU-uitkering, met toepassing van een eigen bijdrage van 2,5% of 5%, ingaande 1 januari 2015 voortijdig is ...

Vraag en antwoord

Klopt het dat het voor het aanvragen van de vangnetuitkering niet noodzakelijk is dat de raad instemt met het raadsvoorstel waarin het college de raad voorstelt in te stemmen met het document waarin de globale analyse, oorzaak, omvang en maatregelen zijn beschreven?

Dit klopt. Bij de indiening van de aanvraag dient wel te worden aangegeven wat het oordeel van de raad is geweest, maar de aard ...

Vraag en antwoord