Tool toegang, berekening en keuzeformulier vangnetuitkering Participatiewet

Zoals ook voor de vangnetuitkering 2018, 2019 en 2020 wordt een tool gemaakt voor de vangnetuitkering 2021.

De tool toegang, berekening en keuzeformulier vangnetuitkering Participatiewet 2021 heeft een tweetal functies:

  1. Toegang. Met de tool kan voor elke gemeente wordenĀ ingeschat of zij voldoet aan de financiĆ«le voorwaarden van de vangnetuitkering.
  2. Berekening. Na afloop van de indieningstermijn (15 augustus) worden de sisa-gegevens verwerkt in de tool. Met die versie van de tool (versie C) kan een berekening van de hoogte van de vangnetuitkering 2021 per gemeente worden gemaakt.

Ook al is met de allergrootste zorg aan de tool gewerkt, de tool blijft een hulpmiddel voor gemeenten. Aan de tool kunnen geen rechten worden ontleend. De tool wordt steeds geactualiseerd met de meest recente gegevens. Dat wordt in de toelichting van de tool aangegeven.

De tool is slechts een hulpmiddel waarmee u o.a. inzicht krijgt in de hoogte van de vangnetuitkering.