Overzicht gemeenten Vangnetuitkering over 2020

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kent een vangnetuitkering Participatiewet toe aan 6 gemeenten voor een totaalbedrag van 2,4 miljoen euro. Deze gemeenten hadden in 2020 een tekort op het bijstandsbudget (waarmee zij bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies bekostigen) en voldeden aan de voorwaarden voor een vangnetuitkering.