Overzicht gemeenten Vangnetuitkering over 2021

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen kent een vangnetuitkering Participatiewet toe aan zeven gemeenten voor een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro. Deze gemeenten hadden in 2021 een tekort op het bijstandsbudget (waarmee zij bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies bekostigen) en voldeden aan de voorwaarden voor een vangnetuitkering.