Tool Berekening Vangnet 2022 Versie B

Zoals ook voor de vangnetuitkering 2021 is een tool gemaakt voor de vangnetuitkering 2022, waarmee voor elke gemeente kan worden ingeschat of zij voldoet aan de financiële voorwaarden van de vangnetuitkering en waarmee een berekening (inschatting) van de hoogte van de vangnetuitkering 2022 per gemeente kan worden gemaakt. Ten slotte geeft de tool aan welk formulier ('basisverzoek' of 'uitgebreid verzoek') moet worden ingediend.

Versie B bevat de voorlopige cijfers, op basis van wat gemeenten hebben aangeleverd aan het Ministerie van SZW voor de ‘Beelden van de Uitvoering’. In het najaar van 2023 verschijnt Versie C met daarin de definitieve cijfers, op basis van de SiSa-gegevens.