Wat zijn overige informatiebronnen voor raadsleden?

Op de website van de Toetsingscommissie VP is een tool beschikbaar gesteld waarin de maatregelen zijn opgenomen die gemeenten de afgelopen jaren hebben getroffen. Dit kan handig zijn voor raadsleden om tot alternatieven voor de voorgestelde aanpak te komen. 

  • Website Toetsingscommissie vangnet Participatiewet
  • De tool maatregelen vindt u hier: Informatie over eerdere aanvragen
  • Raadsleden van gemeenten die aangesloten zijn bij de Divosabenchmark Werk en Inkomen kunnen binnen hun gemeentelijke uitvoeringsorganisatie vragen om benchmarkinformatie om de eigen gemeente snel te kunnen vergelijken met andere gemeenten.
  • Daarnaast is er de mogelijkheid van ondersteuning door de (nieuwe) lokale rekenkamer. Dit faciliteren is niet verplicht en het is nadrukkelijk aan de gemeenteraad om te beslissen of gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid.