Webformulier VU 2022

Het is niet meer mogelijk een vangnetuitkering aan te vragen over 2022.

De uiterste datum voor het indienen van een aanvraag was 15 augustus 2023. Verzoeken die na deze datum door de Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet worden ontvangen zullen niet in behandeling worden genomen. Het webformulier 2022 is daarom vanaf 16 augustus 2023 niet meer beschikbaar.