Verandering voorwaarden vergeleken met eerdere jaren

De voorwaarden voor de vangnetuitkering zijn niet elk jaar hetzelfde. Lees daarom zorgvuldig de informatie over de voorwaarden vangnetuitkering 2024 en de veelgestelde vragen vangnetuitkering 2024 op deze website voordat u het verzoek indient. Op deze pagina staat een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de afgelopen jaren.

Verschillen vangnetuitkering 2024 ten opzichte van 2023

Het aanvraagformulier is vereenvoudigd, zowel in vorm als inhoud. Het nieuwe aanvraagformulier wordt op 1 maart 2024 gepubliceerd.

Verschillen vangnetuitkering 2023 ten opzichte van 2022

Geen. De werkwijze voor de vangnetuitkering 2023 is ongewijzigd ten opzichte die van de vangnetuitkering 2022.

Verschillen vangnetuitkering 2022 ten opzichte van 2021

Vanaf de vangnetuitkering 2022 zijn er drie vragen toegevoegd aan het aanvraagformulier (in zowel het basis- als uitgebreide verzoek) om de rol van de gemeenteraad te markeren. Deze vragen gaan over het opstellen van een samenvatting, hoe de raad geïnformeerd is over het tekort en over de opvattingen van de gemeenteraad.