Hoe werkt de berekening van het gecumuleerd tekort?

Bekijk voor het antwoord de twee voorbeelden van de berekening gecumuleerd tekort.

Zie het document ‘Bepaling entree-eis in geval van meerjarig tekort (bijlage bij VU 2019).