Is het de bedoeling dat het college de effecten van de maatregelen tot tekortreductie kwantificeert, oftewel uitdrukt in euro’s?

Kwantificeren is niet vereist om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering over 2017.
 

Het college bepaalt zelf of het verwachte effect wordt omschreven in woorden (kwalitatief) of in cijfers (kwantitatief). Hierover kunnen wel afspraken worden gemaakt tussen het college en de raad.

Bij een meerjarig tekort (dus in geval van een tekort in één van de twee voorliggende jaren), wordt gevraagd om maatregelen te nemen die tot een verdere tekortreductie leiden. Het ligt in dat geval voor de hand dat gebruik wordt gemaakt van kwantificering om de gemeenteraad hierin een adequaat inzicht te kunnen verschaffen, zodat zij kan instemmen met de verklaring van het college. Een kwantificering is echter niet vereist. Een kwalificatie wel.