Webformulier voor het aanvragen van VU 2017 beschikbaar

De regelgeving rond de VU over 2017 is gewijzigd ten opzichte van de VU 2016. Alle informatie over de Vangnetuitkering 2017 staat bij het onderdeel Vangnetuitkering 2017 op de website van de toetsingscommissie.

Met behulp van de tool berekening vangnetuitkering Participatiewet 2017 kan door de gemeente indicatief een berekening worden gemaakt van de vangnetuitkering 2017. Deze versie van de tool is alleen bedoeld om een inschatting te maken door de gemeente of het indienen van een verzoek zinvol is. Aan de tool kunnen geen rechten worden ontleend.

Het college kan vanaf 1-1-2018 een verzoek voor een vangnetuitkering 2017 indienen. DezeĀ  indiening over het kalenderjaar 2017 gaat via het webformulier. U dient daarbij ook het modelaanvraagformulier mee te sturen. Dit alles verloopt via deze website.

Voordat u dit modelaanvraagformulier VU 2017 invult, kunt u het best eerst de informatie over de aanvraagprocedure lezen.

Fatale termijn: 15 augustus 2018

Een verzoek om een vangnetuitkering over 2017 dient uiterlijk op woensdag 15 augustus 2018 te zijn ontvangen door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. Omdat sprake is van een fatale termijn worden verzoeken die na 15 augustus 2018 door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet worden ontvangen, niet in behandeling genomen. Na de aangegeven datum is dit webformulier niet meer beschikbaar.

Indien u, na indiening van uw verzoek, geen e-mail met een ontvangstbevestiging heeft ontvangen, dan is er mogelijk (technisch) iets misgegaan met uw verzoek. Gelieve dan contact op te nemen door een e-mail te sturen aan de postbus van de toetsingscommissie.