Webformulier aanvraag VU2022 beschikbaar

Vanaf heden is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een vangnetuitkering over 2022 (VU2022). De uiterste datum om een verzoek in te dienen is 15 augustus 2023.

Op de website is toegelicht aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen voor het recht op een vangnetuitkering over 2022, zie hier voor de voorwaarden.

Voor een toelichting over de verschillen met vorige jaren, zie kernpunten vangnetuitkeringen 2020, 2021 en 2022.

Hoe het beste een aanvraag kan worden ingediend, staat beschreven in aanvraagprocedure 2022.

Vanaf 1-1-2023 staat het webformulier VU 2022 klaar om de aanvraag in te dienen. U dient dan een ingevuld aanvraagformulier VU 2022 hierbij mee te sturen.

Een toelichting op de wijze waarop de Toetsingscommissie beoordeelt en vervolgens advies uitbrengt aan de minister voor APP, vindt u in het onderdeel beoordeling en advisering 2022.