Werkwijze 2024

De toetsingscommissie stelt de aanvraagprocedure op en publiceert deze op de website, zie onderdeel ‘Aanvraagprocedure’.

De wijze van beoordelen en adviseren wordt beschreven in het onderdeel ‘Beoordeling en advisering’.
Vragen over de aanvraag of de beoordeling kunnen worden gesteld aan de postbus van de toetsingscommissie.

De taak en rol, werkwijze en samenstelling van de toetsingscommissie staat beschreven op de pagina ‘Organisatie’.

De vangnetuitkering wordt in goed onderling overleg ontwikkeld en uitgevoerd. Daarbij is een goed samenspel tussen alle partners (SZW, VNG, Divosa, gemeenten en toetsingscommissie) onontbeerlijk. Een ieder draagt vanuit zijn specifieke rol bij aan een zo optimaal mogelijk functionerende vangnetuitkering. Een ieder agendeert signalen en ontwikkelingen, waarna gezamenlijk wordt besproken welke verbeteringen noodzakelijk worden geacht. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot extra communicatie, wijzigingen in regelgeving of aanpassingen in het aanvraagformulier. Grote wijzigingen worden voorgelegd aan het Platform Financiën van Divosa en het Uitvoeringpanel gemeenten. Langs die weg wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende rollen en ervaringen.

Bekijk de pagina 'Governance' voor meer informatie.