Vangnetuitkering

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Vangnetuitkering 2017

Wat houdt de vangnetuitkering voor 2017 in?

De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote(re) tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Vanaf de vangnetuitkering over 2017 wordt het begrip “grote(re) tekorten” bezien in meerjarig perspectief.

Om aanspraak te kunnen maken op een vangnetuitkering dient de gemeente aan een beperkt aantal voorwaarden te voldoen. De onafhankelijke Toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeelt of een verzoekende gemeente aan alle geldende procedurele en inhoudelijke voorwaarden voldoet, om vervolgens de minister van SZW te adviseren over de te nemen beslissing. De minister neemt in beginsel het advies van de commissie over.

In de vergelijking vangnetuitkeringen over 2015, 2016 en 2017 zijn de kernpunten van de vangnetuitkering over de afzonderlijke jaren opgenomen, zodat u op hoofdlijnen de overeenkomsten en verschillen kunt zien.

Het stellen van vragen

Nadere vragen over de uitleg van wet- en regelgeving of het beleid ten aanzien van het vangnet kunnen worden voorgelegd aan het ministerie en wel via de postbus van de toetsingscommissie: toetsingscommissie@minszw.nl.

Nadere vragen over de werkwijze en beoordeling(scriteria) van de commissie of een in behandeling genomen verzoek kunnen (bij voorkeur per e-mail) worden gesteld aan het secretariaat van de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet: