Webpagina’s VU 2022 nieuw

Vandaag zijn webpagina’s gepubliceerd met informatie over de vangnetuitkering 2022.

Zoals elk jaar wordt op basis van de wet- en regelgeving en de aanpassingen in het aanvraagformulier voor de vangnetuitkering de webpagina’s met toelichting voor de VU 2022 gemaakt en gepubliceerd.

De afgelopen periode heeft de toetsingscommissie onderzoek gedaan naar de rol van de gemeenteraad t.a.v. het vangnet. Hieruit zijn in nauw contact voorstellen gedaan samen met een aantal raadsleden en griffiers om gemeenteraden beter te faciliteren, zodat zij beter hun inhoudelijk beoordelende rol bij de vangnetuitkering meer optimaal kunnen invullen. Dit heeft geleid tot een modelaanvraagformulier waarin nadrukkelijker de rol van de gemeenteraad is benoemd. Zo is er ruimte gekomen voor een samenvatting van de analyse, maatregelen en effecten van maatregelen, zodat gemeenteraden sneller een beeld hebben van de aanpak van het college. Ook is een vraag ingeruimd in het modelaanvraagformulier over de betrokkenheid van de gemeenteraad bij het proces. Tot slot is in het modelaanvraagformulier een vraag opgenomen naar een samenvatting van de opvattingen van de gemeenteraad. 

Omdat in de vraag naar de betrokkenheid van de gemeenteraden bij het vangnet gestart wordt bij de signalering van het tekort, is het van belang vanaf 1-1-2022 hiervoor aandacht te hebben en voor het vervolg van dit proces met het treffen van maatregelen, zodat dit bij de aanvraag van de VU 2022 (uiterlijk 15 augustus 2023) kan worden meegenomen in de aanvraag.