Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de Vangnetuitkering 2022 met betrekking tot de volgende onderwerpen:

1. Corona

2. Eigen risico, rechtmatigheid en financiële vereisten

3. Rekentool VU 2022

4. Modelaanvraagformulier vangnetuitkering over 2022

5. Indiening verzoek door college van Burgemeester en Wethouders (B&W)

6. Analyse van de oorzaken van tekort

7. Maatregelen om tot tekortreductie te komen

8. Interne en externe maatregelen

9. Rol gemeenteraad

10. Instemming gemeenteraad

11. Uitbetaling van de vangnetuitkering

12. Procedure 2022 in relatie tot 2023 e.v.

13. Gemeentelijke fusie, herindeling en aanvraag VU 2022

14. Beschikbaarheid tools

15. Aanpak vangnetuitkering in de planning- en controlcyclus